Ana Sayfa Gündem, Yurdun 11'i 27 Kasım 2022

Güneç Kıyak:Yapay zekâ bir “mit” midir?

Larsen, akıcı ve özenli anlatımı ile yapay zekânın tarihsel geçmişini ve bugününü, Turing’ten başlayarak bir bilgisayar bilimci ve felsefeci gözüyle ve oldukça iddialı bir dille okuyucularına sunuyor

Eric J. Larsen‘a göre yapay zekâ bir “mit”.

Mit, tanım olarak insanın kendisini, doğayı ve doğa olaylarını, dünyayı, anlamak ve yorumlamak amacıyla yarattığı masallar veya hikâyeler yoluyla bir toplumun ortak inancını ve düşüncesini ortaya koyan anlatılardan oluşan bir folklor türüdür.

Bazen de bir olayın, bir kavramın veya bir hikâyenin doğru olmadığını ima etmek için de kullanılıyor.

Eric J. Larsen’de “yapay zekâ mit”i derken yapay zekâ ile ilgili daha çok futurist öngörülere atıf yaparak onların doğru olmadığını ima etmiyor; iddia ediyor demek mümkün. Ona göre bir yapay zekâ büyük veri analizi ile çıkarımlar yapar ama düşünemez.

Dahası bu mitolojinin bizi “teknolojik kitsch” adını verdiği bir çağa sürüklediğini söylüyor. Burada “teknolojik kitsch” için “derin fikirlerin ucuz ve sığ taklitleri olup verimli tartışmaların önünü kesip kültürümüzü zayıflatıyor” diye bir açıklama getiriyor.

Hemen ” kitsch” nedir; bakalım!

Güneç Kıyak’ın yazısı