Ana Sayfa Gündem 29 Mart 2022

YEM SANAYİCİLERİ BAKAN KİRİŞCİ’YE TALEPLERİNİ İLETTİ: “HAMMADDE TEDARİKİ İÇİN TMO YURT DIŞI ALIMLARINA DEVAM ETSİN”

DİLAN KUTLU 

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye taleplerini iletti: “Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yem hammadde tedarikinde sorunlar yaşanmaktadır. Bakanlığımızın yem sanayisinin yem hammadde tedarikini güvence altına alması, TMO’nun yurt dışı alımlara devam etmesi gerekmektedir. Armatörler Rusya’ya gitmek istememektedir. Sigorta ve diğer sorunların çözülerek Rusya’dan ticaretin aksamadan devam ettirilmesi gerekmektedir.”

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, dün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi ziyaret etti. Başkan Karakuş, yem hammaddelerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin taleplerini Bakan Kirişci’ye ilettiklerini, Kirişci’nin ise gereken yerlere talimat verdiğini söyledi. Karakuş, Ramazan ayı boyunca yem fiyatlarına zam yapmayacaklarını, ancak doların 18-20 lira seviyelerine çıkması durumunda yeme zam yapmak zorunda kalacaklarını, bu durumu da Bakan Kirişci’ye ilettiklerini belirtti.

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre; yem sanayicilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilettiği talepler şöyle:

“YEM HAMMADDE TEDARİKİNDE SORUNLAR YAŞANMAKTADIR”

“Türkiye’de 27 milyon ton karma yem üretilmektedir. Karma yem sanayimiz, yüzde 45 oranında ithal yem hammaddelerine (12 milyon ton) bağımlıdır. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yem hammadde tedarikinde sorunlar yaşanmaktadır. Bakanlığımızın yem sanayisinin yem hammadde tedarikini güvence altına alması, TMO’nun yurt dışı alımlara devam etmesi gerekmektedir.

“RUSYA’DAN İTHALAT ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DA MÜMKÜN GÖRÜNMEMEKTEDİR”

Yem hammaddelerimiz olan hububatlar (buğday hariç), yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleri ithalatımızın yarısı (6 milyon ton) Rusya ve Ukrayna’dan yapılmaktadır. Ukrayna’dan ithalatın şu anda ve önümüzdeki aylarda da mümkün olmadığı göz önüne alınarak Rusya’dan sevkiyatların aksamadan devam etmesi gerekmektedir. Rusya gemi sevkiyatlarında sigorta yapılamamakta ve tüm risk alıcıya bırakılmış durumdadır. Navlun ücretleri de savaş öncesine göre yüzde 100 artmıştır. Armatörler Rusya’ya gitmek istememektedir. Sigorta ve diğer sorunların çözülerek Rusya’dan ticaretin aksamadan devam ettirilmesi gerekmektedir.

“YEM SANAYİCİLERİMİZ MELAS BULMADA SORUN YAŞAMAKTADIR”

Melas (şeker pancarı posası) fiyatları arz eksikliği nedeniyle 6 bin TL/tona ulaşmış durumdadır. Yem sanayicilerimiz, alternatifi olmayan melası bulmada sorun yaşamaktadır. TÜRKŞEKER tarafından melas tahsislerinde yem sanayicilerine öncelik verilmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü durum dikkate alınarak yem sanayicileri ve mayacılar dışındakilere melas satışı yapılmaması önem taşımaktadır.

“ÇİĞ SÜT FİYATI GÜNCELLENMELİ”

Açıklanan çiğ süt tavsiye alım fiyatı (5,70 TL/litre artı 1 TL prim), hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeterli olmamıştır. Çiğ süt/yem paritesi, açıklanan bu fiyatla 1 seviyesinde kalmıştır. Oysaki sürdürülebilirlik için ideal paritenin 1,3’ün altına inmemesi gerekmektedir. Çiğ süt tavsiye alım fiyatı konusunda yapılacak güncellemenin tarihi öne çekilmelidir.

“DIŞ PİYASAYA TL’DEKİ DEĞER KAYBI NEDENİYLE ÜLKEMİZDEN HUBUBAT TALEP ETMEKTE”

Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle Türkiye’de üretilen yem hammaddeleri dış piyasalara göre daha uygun hale gelmiştir. Bu nedenle başta komşu ülkeler olmak üzere ülkemizden hububatlar ve bunların yan ürünleri talep edilmektedir. Ancak çeltik yan ürünleri konusunda henüz bir adım atılmamış olup, bu ürünlerin yurt dışına ihracatı söz konusudur. Kısa süre içerisinde iki katına çıkan çeltik yan ürünlerinin ihracatı yasaklanmalıdır.

“MISIR SAPI, KOÇANI YAKILMAK YERİNE HAYVANSAL ÜRETİMDE DEĞERLENDİRİLSİN”

Mısır sapı, koçanı ve bunun gibi hayvan yemi olarak değerlendirilme potansiyeli olan ürünlerin enerji üretimi için yakılması, selüloz açığı olan ülkemiz için verimli bir uygulama olarak görülmemektedir. Sera gazı salınımının artışına katkısı da göz önüne alınarak bu ürünlerin yakılmak yerine hayvansal üretimde değerlendirilmesinin özendirilmesi gerekmektedir.

 “OSB’LERDEKİ DOĞAL GAZ TARİFESİ YENİDEN DÜZENLENSİN”

OSB’lerde faaliyette bulunan sanayiciye, OSB’ler dışında bulunan sanayiciye göre 3,40 kat daha yüksek fiyattan doğal gaz satışı yapılan tarifeler yeniden düzenlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalıdır.”