Ana Sayfa Ekonomi 12 Ocak 2022

ELDER: ARALIK VE OCAK AYI ELEKTRİK TÜKETİMLERİ KENDİ DÖNEMLERİNE AİT TARİFEYE GÖRE FİYATLANDIRILDI

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), elektrik faturalarında 2021 aralık ayına ait tüketimlerin eski tarifeye göre, 2022 ocak ayına ait tüketimlerin ise mevcut dönem tarifesiyle kademeli olarak fiyatlandırıldığı bilgisini paylaştı.

Vatandaşların ocak ayında eline geçen elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlar şaşkınlık yaratmış ve aralık ayı tüketimine de zamlı tarife uygulandığı yolunda şikayetler yapılmıştı.

ELDER fiyatlandırmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Faturaları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin elektrik tedariki yaptıkları şirketlerin çağrı merkezlerini arayabilecekleri belirtilen açıklama şöyle:

5 KİLOVATSAAT VE ALTINDAKİ TARİFELERE MALİYETLER DÜŞÜK OLARAK YANSITILMAKTA: Kademeli elektrik tarifesi uygulaması ev (mesken) abone grubu alçak gerilim tek zamanlı tüketicilerinin tamamı için geçerli olup, endeks okuma dönemi boyunca günlük ortalama 5 kilovatsaat ile altında ve üstünde olmak üzere 2 farklı kademeye bölünmüştür. Günlük ortalama 5 kilovatsaat ve altındaki tarifelere maliyetler düşük olarak yansıtılmakta olup, bu uygulama ile dünya genelinde artan enerji maliyetlerinden vatandaşlarımızın korunması amaçlanmaktadır.

TÜKETİCİLERE KADEMELİ YANSITMA YAPILIYOR: Uygulamanın 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi nedeniyle, söz konusu gruba dahil tüketicilere ait faturalarda tüm tüketimler her koşulda kademeli olarak gösterilmektedir. 1 Ocak 2022 tarife değişikliği sonrası sayaç okuması yapılan ve tüketim periyodu kısmen 31 Aralık 2021 ve öncesini kapsayan tüketicilerin faturalarında eski ve yeni tarifeler birlikte dikkate alınmaktadır. 2021 aralık ayına ait tüketimler bir önceki dönemin tarifeleriyle faturalandırılırken 2022 ocak ayına ait tüketimler mevcut (cari) dönemin tarifeleriyle kademeli olarak fiyatlanmaktadır. Bu uygulama EPDK tarafından belirlenmiş usul ve metodoloji kapsamında yapılmaktadır.

BİLGİ ALMAK İSTEYENLER ŞİRKET ÇAĞRI MERKEZLERİNİ ARAYABİLİR: Faturaları hakkında detaylı bilgi ihtiyacı olan tüm müşteriler elektrik tedariki yaptıkları şirketlerin çağrı merkezlerinden istedikleri zaman bilgi alabilirler. EÜAŞ Fiyatları Elektrik Dağıtım Şirketlerinin gelirleri 5 yıllık dönemler için sabit ve TÜFE endeksli, görevli tedarik şirketlerinin gelirleri ise elektrik tedarik maliyetleri üzerinden yüzde 2,38 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla EÜAŞ tarafından elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine düşük fiyatlı elektrik satılması suretiyle bu şirketlerin fahiş karlar elde etmeleri mümkün değildir.

ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ TARİFESİNDEN SATILIR: Kaldı ki 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre elektrik dağıtım şirketleri; genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan temin ederler. EÜAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satar. Bu şirketlere tedarik edilecek enerji miktarı, EÜAŞ portföyünün yeterliliğine ve EPDK tarafından alınacak karara bağlıdır. EÜAŞ halihazırda perakende şirketlerine kısıtlı bir kapasite ile enerji tedariki yapabildiğinden; görevli tedarik şirketleri enerji ihtiyaçlarının çok düşük bir miktarını EÜAŞ’tan temin edebilmektedir.

SON 1 YILDA FİYAT YÜZDE 275 ORANINDA YÜKSELDİ: Görevli tedarik şirketleri yüksek miktardaki enerjiyi serbest piyasadan yüksek fiyatlı olarak temin ederler. Serbest piyasa fiyatları küresel piyasalardaki emtia fiyatları ve döviz kurundaki artış paralelinde son bir yılda (2021 Ocak – 2022 Ocak) yüzde 275 oranında yükselmiştir. Dolayısıyla EÜAŞ tarifesi seviyesinin piyasa maliyetlerinin altında belirlenmesi faturaları düşürmek suretiyle tüketicileri destekleyici mahiyette iken perakende şirketlerin gelirlerine bir etkisi yoktur. Bilakis maliyet tabanlı kâr oranı olmasından dolayı perakende şirketlerinin kârlılıklarını olumsuz etkilemektedir.

75 MİLYAR TL YATIRIM YAPILDI: Elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirketler, 2013 yılında tamamlanan özelleştirme ihaleleri sonucunda yaklaşık 13 milyar dolar yatırımla dağıtım hizmetlerini devralmıştır. 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerimiz, elektrik dağıtım altyapısı için 2011 yılından 2020 sonuna kadar 2021 Haziran TÜFE bedeli ile toplam 75 milyar TL yatırım yapmıştır. Böylece, kamunun elektrik altyapısı için harcama yapmasına gerek kalmamış ve bu kaynak farklı kamusal hizmetlere aktarılabilmiştir. Elektrik dağıtım sektörü, 57 bini doğrudan olmak üzere doğrudan ve dolaylı toplam 100 bin kişiye istihdam imkânı sağlamaktadır.”