Ana Sayfa Ekonomi 1 Kasım 2021

TÜRKİYE’DE GEÇEN YIL FİNANS VE SİGORTA SEKTÖRÜNE 18 BİN 777 ARACI ŞİRKET FAALİYET GÖSTERDİ

Türkiye’de mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 18 bin 777 oldu. En yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,4, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 52,6 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayınladı. Buna göre, geçen yıl finansal hizmet faaliyetlerinde 220 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 60 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 497 girişim faaliyet gösterdi.

FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞER ARTTI

Faktör maliyetiyle katma değer 312 milyar 599 milyon TL, üretim değeri ise 522 milyar 892 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 87,3’ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,6’sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,1’i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 83,3’ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 11,7’si sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 5,0’i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 20,7 artarken, üretim değeri yüzde 38,5 arttı.

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 20,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 12,0, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 47,6 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 39,6, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 17,5, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 93,6 arttı.

EN YÜKSEK İSTİHDAM FİNANSAL HİZMET FAALİYETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Mali aracı kuruluşlarda 2019 yılında 311 bin 624 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2020 yılında 312 bin 221’e yükseldi. Toplam istihdamın yüzde 71,2’sini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,3’ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 22,5’ini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

PERSONEL MALİYETİ 49 MİLYARI AŞTI

Personel maliyeti 49 milyar 353 milyon TL olarak gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 81,9’u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,6’sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 10,5’i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 84,9’u maaş ve ücretlerden, yüzde 15,1’i ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

ÜCRETLİ KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 47,4 OLDU

Mali aracı kuruluşlarda 2020 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 141 bin 636 iken erkek personel sayısı 157 bin 092 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,4, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 52,6 oldu.

Sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 13 milyar 142 milyon TL oldu. Mali aracı kuruluşlarda 2020 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüksek 81,5 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 10,6 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 7,9 oldu.