Ana Sayfa Gündem 30 Ekim 2021

KARS ANLAŞMASI, 100. YILINDA DÜZENLENEN SEMPOZYUMDA ELE ALINDI

Türkiye Azerbaycan Dostluk Vakfı’nda (TADİV), “Kars Antlaşması ve Güney Kafkasya Bölgesinin Jeopolitik Durumu” başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’dan bilim insanları, diplomatlar, hukukçular ve siyasetçiler katıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Vakfı (TADİV), Diplomasi Vakfı ve Türkiye Azerbaycan Dostluk Bilim, Eğitim, Sanat ve Ekonomik İşbirliği Derneği (TABSED) Ankara’da; TADİV’in Şuşa Kongre Merkezi’nde “Kars Antlaşması ve Güney Kafkasya Bölgesinin Jeopolitik Durumu” konulu bir sempozyum düzenlendi.

Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan’dan diplomat, siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve araştırmacıların da katıldığı sempozyumda, Oturumları TADİV Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar yönetti.

Kars’ta 13 Ekim 1921’de; TBMM hükümeti, SSCB, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın imzaladığı, Ermenistan’ın SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını ilan ettikten sonra tanımadığı anlaşmanın irdelendiği sempozyuma taraf devletlerden bilim insanları, diplomatlar, hukukçular ve siyasetçiler katıldı.

Konferansın birinci oturumunu TADİV Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar yönetti. Oturumda; Doç. Dr. Halil Özşavlı, Prof. Dr. Musa Kasımlı, Doç. Dr. Aleksandr Sotnisenko, Prof. Dr. Otar Janelidze ve araştırmacı Turan Gafarlı sunum yaptı.

İkinci oturuma ise Prof. Dr. Selma Yel yönetti. Dr. Cavid Veliyev, Dr. Yevgeniy Baxrevskiy, Dr. Dr. Oğuzhan Bilgin, avukat Ferhat Aznevi ve hukukçu Elvin Budaqov konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumda, Kars Antlaşması’nın Güney Kafkasya’nın jeopolitik dengesine ve bölge devletlerin toprak bütünlüğü ile karşılıklı barış sürecine etkisi tartışıldı.

Sempozyum, Selahaddin Dündar ve Aşık Paşa Susanoğlu’nun ‘Aşıklar Atışması’ ile son buldu.