Ana Sayfa Gündem 29 Ekim 2021

CUMHURBAŞKANI İMZALADI: BOMBA, BOMBA GÖVDESİ VE HAVAN MÜHİMMATI ÜRETECEK ŞİRKETE DEVLET DESTEĞİ

BERKAY VAROL

Assan Group Makine Savunma Sanayi A.Ş., Ankara, Bolu ve Kırıkkale’de bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretimi yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şirkete 808 milyon 702 bin 814 TL tutarındaki yatırım desteğini öneren kararı imzaladı. Şirket, yılda 129 bin 970 adet bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretecek. Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, yüzde 100 oranında vergi indiriminden yararlanacak şirkete ayrıca, sigorta pirimi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel gibi destekler de sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; devlet; Ankara, Bolu ve Kırıkkale’de yer tahsis edeceği ve bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretimi yapacak şirkete destek verecek. 

Karara göre, şirkete verilmesi öngörülen destek miktarı, 808 milyon 702 bin 814 TL. 7 yıl yatırım süresi verilen şirket, belirlenen tesislerde yılda 11 bin 200 adet bomba, 43 bin 770 adet bomba gövdesi ve 75 bin adet havan mühimmatı üretimi yapacak, fakat şirket yatırımı öngörülen sürede tamamlayamazsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen süresinin yarısı kadar ek bir süre daha tanınabilecek. 

Devletin şirkete öngördüğü ilave istihdam 288 iken, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 30. 

Erdoğan’ın imzaladığı karara göre, şirkete bazı ayrıcalıklar da tanınacak. Şirket yatırım projesi kapsamında şu desteklerden yararlanacak: 

-Gümrük vergisi muafiyeti

-KDV istisnası

-KDV iadesi 

-Vergi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 80, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100) 

-Sigorta pirimi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl) 

-Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl)  

-Nitelikle personel desteği (azami 40 milyon TL) 

-Faiz ve, veya kar payı desteği (80 milyon TL’yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl) 

-Yatırım yeri tahsisi (Ankara, Bolu, Kırıkkale) 

YAPTIRIM DA VAR

Yatırımı yapacak şirket yükümlülüklerini zamanında yerine getiremezse 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre yaptırım uygulanacak. Söz konusu Bakanlar Kurulu’nun 11/1 maddesi uyarınca bu durumda şirket; indirimli kurumlar vergisi ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyai cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’na göre geri alınacak.

(Fotoğraf: Arşiv)