Ana Sayfa Ekonomi 28 Ekim 2021

KARŞILIKSIZ ÇEK TUTARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 6 GERİLEDİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre; bu yılın ocak-eylül döneminde karşılıksız çeklerin tutarı yüzde 6 oranında geriledi. Söz konusu dönemde karşılıksız işlem yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il, sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

TBB, Risk Merkezi 2021 Eylül Ayı Çek Raporu’nu yayınladı. Buna göre; bankalara 2021 yılının ocak-eylül döneminde ibraz edilen 444 bin keşideciye ait 11 milyon adet çekin toplam tutarı, 946 milyar TL oldu. Söz konusu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre çek adedi yüzde 6, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 4, çek tutarı ise yüzde 36 arttı.

KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEK TUTARI AZALDI

Ocak-eylül döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 13,8 bin keşideciye ait 115 bin adet çekin toplam tutarı 9,8 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 6, çek adedi yüzde 29, tekil keşideci sayısı ise yüzde 41 geriledi. Karşılıksız işlemi yapılan 8 bin keşideciye ait toplam 1,5 milyar TL tutarındaki 20,6 bin adet çek, daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı, bir önceki yıla göre geriledi. Eylül ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 1, adet olarak ise yüzde 1,1 oldu.

YAPILANDIRMA SIRASINDA KARŞILIKSIZ ÇEK İŞLEMİ OLMADI

Covid-19 salgını ile mücadele amaçlı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde kapsamında 30 Nisan 2021-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılandırma gerçekleştirildi. Bu tarihte karşılıksız çek işlemi yapılmadı. Bu nedenle mayıs ayında karşılıksız çek veri işlemleri sıfır olarak gerçekleşti.

KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEKLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI

2021 yılı ocak-eylül döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il, sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il, sırasıyla yüzde 9 ile Gümüşhane, yüzde 4,4 ile Mardin, yüzde 4,3 ile Artvin, yüzde 3,5 ile Omaniye ve yüzde 3,4 ile Hakkâri oldu.