Ana Sayfa Gündem 28 Ekim 2021

CHP’Lİ PURÇU: “ROMANLARA AYRIMCILIK 2021’DE DE DEĞİŞMEDİ”

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Romanların yıllardır ayrımcılığa uğradığını, bunun 2021 yılında da azalmadan devam ettiğini öne sürdü. Purçu, “Barınma hakları göz ardı edilen Romanlar sağlıksız yerlere göç ediyor. AKP iktidarında Roman hakları, eğitimi ve istihdamı ileriye gitmiyor” dedi.

Romanların yaşadığı sıkıntıları TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Özcan Purçu, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin son Türkiye İlerleme Raporu’nda atıfta bulundu. Purçu, AKP iktidarında Türkiye’nin Roman vatandaşlara yönelik tutumunun değişmediği; Roman hakları, eğitimi, istihdamı, entegrasyonu, ayrımcılık vb. konularda bir adım ileriye gidilmediği eleştirisinde bulundu.

“HER ZAMAN AYRIMCILIK YAPILIYOR”

Purçu, “Romanlar, günlük kazançlı güvensiz işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır. AKP, bu konuda herhangi bir politika izlememiş, Romanların Kayıtlı İstihdama Erişimi konusunda herhangi bir adım atmamıştır. Romanlardan oluşan hanelerin çoğu, derin yoksullukla mücadele etmekte ve temel ihtiyaçlara erişememektedir. Sosyal politika alanında da Romanlara yönelik olarak spesifik bir çalışma olmadığı, AB’nin raporuna da yansımıştır” dedi.

“ROMANLAR HER DÖNEM DEZAVANTAJLI KESİM”

Pandeminin Romanlara her yönüyle dezavantajlı bir süreç yaşattığını, çocukların eğitime erişiminin mümkün olmadığını, kadınlarının Türkiye’deki diğer kadınlar gibi haklarına erişemediğini ve nefret söyleminin sürdüğünü vurgulayan Purçu, şöyle konuştu:

“Romanlar, hedeflenen politika önlemlerinin yokluğunda, kayıtlı işlerden büyük ölçüde dışlanmış durumdadır. Kayıtlı istihdamdan büyük ölçüde dışlanmıştır. Romanları hedef alan sektörel stratejiler bulunmamaktadır. Çoğu Roman sabit gelire sahip olmadığı için Roman vatandaşların istihdam ve yaşam koşulları, raporlama döneminde ciddi şekilde kötüleşmiştir. Türkiye’nin 2021’de sona erecek olan Ulusal Roman Stratejisi, şu ana kadar sınırlı sonuçlar vermiştir. Yeni bir ulusal strateji henüz kabul edilmemiştir. Strateji uygulamasının izlenmesini ve değerlendirilmesini güçlendirmek için Roman topluluğu ve bağımsız sivil toplum, sistematik ve şeffaf bir şekilde dahil edilmemiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime geçiş, yoksulluk çeken birçok hanenin internete veya uygun cihazlara erişiminin olmaması nedeniyle Roman çocuk ve gençlerin eğitime katılımını olumsuz etkilemiştir. Roman çocuklara sahte zihinsel engelli veya öğrenme güçlüğü teşhisi konarak istismar iddiaları devam etmiştir.

“ROMANLARIN BARINMA HAKLARI İHLAL EDİLİYOR”

Romanların yaşadığı bölgeler kentsel dönüşüm projeleri içerisinde, ancak yapıları verilmiyor. Bu nedenle Romanlar sağlıksız yerlere göç etmek zorunda kalıyor. Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki sosyo-ekonomik durumu izlemek için ayrıştırılmış verileri artırmaya ihtiyaç var. Romanlara yönelik birkaç nefret söylemi iddiası vakası rapor edilmiş ve STK’lar tarafından mahkemelere taşınmıştır. Ombudsman ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Romanların entegrasyonu konusunda bir çalışma yapmamıştır. Romanların hakları konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyası yürütülmemiştir. Ulusal Roman Stratejisi’nde cinsiyete duyarlı bir yaklaşım eksiktir. Türkiye’nin ayrıca Romanların ve diğer hassas grupların Covid-19 sonrası kurtarma önlemlerine sürdürülebilir şekilde dahil edilmesinin sağlaması gerekmektedir. Türkiye’nin istihdam ve sosyal politikada ayrımcılık yapmama konusunda entegre bir stratejisi veya eylem planı bulunmamaktadır ve bu alanda herhangi bir veri bulunmamaktadır.”