Ana Sayfa Gündem 27 Ekim 2021

CUMHURBAŞKANLIĞI 2022 PROGRAMI: “ALTERNATİF ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM MODELLERİ OLUŞTURULACAK”

DİLAN KUTLU

“Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı programında”, eğitim ile ilgili olarak; “Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınması, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulması” hedeflendi.   

Programın “Eğitimde politika ve tedbirler” bölümünde; “Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacağı, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacağı” yer aldı. Programda ihtiyaç halinde ilave derslikler yapılacağı belirtildi.

Programda eğitimle ilgili hedefler ve yapılacaklar özetle şöyle sıralandı.

-Temel eğitim 10 bin okul projesinde 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı açılacak.

-Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 10.000 destek eğitim odası yapılacak

-Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu yerlerde, “176 okul öncesi eğitim kurumu ve halk eğitim odasına donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardaki öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecek.

-Eğitimde kalite güvence sistemi adı altında 50 bin okul ve kuruma “okulum temiz belgesi” verilecek.

-Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 7 farklı eğitim yapısı için proje çalışılması yapılacak.”

YÜKSEKÖĞRETİMDE İLK 100 HEDEFİ

Programda, “Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır” denilirken, “Meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecektir” şartı konuldu.

KADIN ÜNİVERSİTELERİ

Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması amacıyla sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversitelerinin kurulması, daha önceki yıllarda olduğu gibi; 2022 hedefleri arasında da yer aldı. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacağı bildirildi. Programa göre, kadın üniversitesi kurulmasında Japonya örnek alınacak.