Ana Sayfa Gündem 26 Ekim 2021

TTB’DEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA: “ASİSTAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA YÖNELİK BİR PLANLAMANIZ VAR MI”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), asistan hekim Rümeysa Berin Şen’in 36 saatlik nöbetin ardından geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Sağlık Bakanlığı’na asistan hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin bir yazı gönderdi. Yazıda, Bakanlığın bu konuda bir planlamasının olup olmadığı hakkında TTB’ye bilgi verilmesi istendi.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut imzasıyla gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı’na, Türk Tabipleri Birliği’nin görüşü alınarak hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği hatırlatıldı.

Söz konusu yazı şöyle:

“Genel olarak hekimlerin, özel olarak da asistan hekimlerin çalışma süreleri ve koşullarının hukuka uygun şekilde düzenlenmediği, eğitim kurumlarının neredeyse tamamında asistan hekimlerin temel haklara aykırı şekilde çalıştırıldığı sizlerin de bilgisi dahilindedir. Mevzuatın, çerçevesi belirli bir sınırlama getirmeksizin idareye keyfiliğe varan geniş takdir yetkisi tanıyan düzenlemeleri nedeniyle uzmanlık eğitimi gören hekimlerin sorunları çözümsüz kalmaktadır.

Uzun çalışma sürelerinin hem hekim hem de sağlık hizmeti alanlar yönünden yaratacağı olumsuz etkiler, Bakanlık ve konuyla ilgili kurumlarla yapılan birçok görüşmede ve yazışmalarımızda defalarca dile getirilmiştir. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartlarına yönelik sorunlara dair etkili düzenlemelere yer verilmemesi, ne yazık ki genç bir meslektaşımızın kaybı ile sonuçlanmıştır.

Bu vahim olayın ardından bir kez daha asistan hekimlerin çalışma koşullarına yönelik Bakanlığınızın bir planlaması olup olmadığı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep eder, bu konuda Türk Tabipleri Birliği’nin görüşleri de alınmak suretiyle hızla düzenlemeler yapılarak hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatırız.”