Ana Sayfa Gündem 25 Ekim 2021

HSK: TÜM RESMİ VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARIN YARGI BAĞIMSIZLIĞINA SAYGI GÖSTERMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK); Osman Kavala davası ile ilgili olarak yabancı büyükelçiliklerden yapılan açıklamalar isim verilmeksizin eleştirildi. HSK açıklamasında, “Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir” açıklaması yapıldı.

HSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türk Yargı Sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan birtakım açıklamalara yer verildiği” anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde bazı basın yayın organlarında, Türk Yargı Sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan birtakım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu gözlemlenmektedir. Türk Yargısının itibarına halel getirebilecek bu durum nedeniyle, Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Anayasamızın 138’inci maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verdikleri; hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür.

Değinilen Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir.”