Ana Sayfa Gündem 23 Ekim 2021

TAPU KADASTRO SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ALACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul’da çalıştırılmak üzere 18 sözleşmeli tekniker ve bir sözleşmeli büro personelini, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre işe alacak. Başvuruların 1 Kasım’a kadar e-devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; İstanbul’daki tapu müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 18 sözleşmeli tekniker ve bir sözleşmeli büro personeli alacak. Alınacak personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilecek. Ancak, “hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde ise fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında” istihdam edilemeyecekler.

Kamu haklarından mahrum bulunmayan Türk vatandaşları bu işe başvurabilecek. Adayların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmaması gerekiyor. 2020 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek.

Sözleşmeli tekniker pozisyonuna başvuracak adayın; Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu ile Tapu ve Kadastro bölümlerinden, Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonuna başvuracak adayların da Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi Gayrimenkul Yönetimi bölümlerinden mezun olması geerkiyor.

BAŞVURULAR 25 EKİM-01 KASIM ARASINDA

Başvurular, 25 Ekim – 01 Kasım 2021 tarihi arasında e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.