Ana Sayfa Ekonomi 21 Ekim 2021

OTOPARK YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK; 250 METREKAREDEN AZ ARAZİSİ OLAN BİNALARA OTOPARK KOLAYLIĞI GETİRİLDİ

Otopark Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, yeni yapılacak 250 metrekareden az arazisi olan binalarda otopark ihtiyacının karşılanamadığının tespiti halinde, yapı ruhsatı, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydıyla verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan, Otopark Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Değişiklik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AFET HAZIRLIK KAPSAMINDA YIKILANLAR

Değişiklikle yönetmeliğin, “Yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez” hükmünü düzenleyen 10. maddesinin birinci fıkrasına ekleme yapıldı. Buna göre, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak.

Bu yapılara ait otopark yerleri, bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak. Otopark bedelinin kalan yüzde 75’i, bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilecek.

Bu yapıların, bölge otoparkları yapılarak yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanacak ve yapı kullanma izin belgesi verilecek.