Ana Sayfa Gündem 21 Ekim 2021

KOOPERATİF KANUN TEKLİFİ TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Kooperatif Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklif metnine, genel kurul çalışmalarında eklenen düzenleme ile kooperatif yönetiminde bulunanların başka bir kooperatifte görev alamaması, görev almaları halinde ise yalnızca birinden ücret veya huzur hakkı alabilmesi sağlandı.

Ayrıca kanuna göre; Ticaret Bakanlığı tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) kurulacak. Bakanlık tarafından çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşları dış denetime tabi olacak.

Dış denetim, finansal tabloların denetimi şeklinde olacak. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da dış denetimin kapsamı içinde yer alacak. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin, tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak, ilana tabi olanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ücretsiz yayımlanacak. Bu kooperatiflerden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun ilgili düzenlemesi gereğince odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile munzam aidat da alınmayacak.