Ana Sayfa Gündem 20 Ekim 2021

IRAK VE SURİYE TEZKERELERİ TBMM’DE

Irak ve Suriye ile Lübnan’a asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanlığına verilen yetkinin uzatılmasını öngören tezkereler, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, asker gönderme yetkisinin 30 Ekim 2021’den itibaren iki yıl uzatılmasını içeren Irak ve Suriye tezkeresinde; Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği belirtildi. 

Tezkerede, “Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

LÜBNAN TEZKERESİ BİR YIL DAHA UZATILACAK

Asker gönderme yetkisinin bir yıl daha uzatılması için gönderilen Lübnan tezkeresinde ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 11 Ağustos 2006’da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM’nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin kapsamında, Türkiye’nin, Lübnan’da konuşlu UNIFIL’e TSK unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2020’den itibaren 1 yıl süreyle uzatıldığı hatırlatıldı.

UNIFIL’in görev süresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 31 Ağustos 2022’ye kadar uzatıldığına işaret edilen tezkerede, bu kapsamda, Lübnan’la ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BMGK’nin UNIFIL’in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2021’den itibaren 1 yıl daha UNIFIL’e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğinin yapılması istendi.