Ana Sayfa Gündem 20 Ağustos 2021

DDK’NIN DENETLEME VE SORUŞTURMA SAHASI GENİŞLEDİ

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütebileceği kurum ve kuruluşlar arasına, kooperatifler, birlikler ve bu kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de eklendi.

DDK Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılan değişiklik, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle; DDK’nın Cumhurbaşkanı adına denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini yürüteceği kurum ve kuruluşlar listesine eklemeler yapıldı.

Değişiklik öncesinde Kurul, sadece kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler ve vakıflarda denetim yapabiliyordu. Yapılan değişiklikle Kurul’un, bunların yanı sıra kooperatifler, birlikler ve bu kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde de denetim yapabilmesi sağlandı.