Ana Sayfa Gündem 20 Ağustos 2021

ANKARA BAROSU’NDAN AV İZNİNE KARŞI DAVA

Ankara Barosu, Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu’nun bazı hayvan türleri için verdiği avlanma izninin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesinde; Anayasa’daki temel haklardan biri olan yaşam hakkının her canlı için geçerli olduğuna dikkat çekilerek, “Ekonomik kaygı ve turizm kisvesi ile yapılan hukuka aykırı bu işlem için yasal yollara müracaat etme görevi, en başta vatandaşlık ve en önemlisi insanlık görevidir” denildi.

Tarım ve orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu, 2021-2022 av dönemine ilişkin kararını yayımlandı. Ankara Barosu, söz konusu kararın bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtı. Avlanma izni nedeniyle hayvan popülasyonunun azalacağına dikkat çekilen dava dilekçesinde, şöyle denildi:

“Komisyon tarafından avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu gibi memeli türlerin yanı sıra, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listede nesli tehdit altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türleri de yer almaktadır. IUCN’nin ‘hassas’ kategorisinde bulunan türlerden üveyik nüfusu, son 40 senede yüzde 78, elmabaş patka nüfusu ise son 20 yılda yüzde 50 azalmış durumdadır.”

“YANGINLAR HATIRLATILDI”

Merkez Av Komisyonu Kararı incelendiğinde, son 10 günde ormanlarımızı mahveden büyük yangınlardan ciddi bir biçimde etkilenmiş olan Muğla ili ve çevresi ile ağır yangın geçirmiş diğer illerin de avlanmasına izin verilen yerler arasında olduğu görülmüştür. Dava konusu kararda; bıldırcın, üveyik, keklik türleri vb. kuşların avlanması belli bir süreyle kısıtlanmıştır. Yabani tavşan, ada tavşanı, tilki yaban domuzu ve çakal gibi memelilerin avı da belli dönemlerde kısıtlanmıştır. Ancak, yangından ağır etkilenmiş olan bölgelerde tahdidi olarak sayılan bu türler dışındaki eko sistemin parçası olan türlerin avı yasaklanmamıştır.”

“İNSANLIK GÖREVİDİR”

Anayasanın temel haklarından olan yaşam hakkının her canlı için uygulanabilmesi, özellikle kamu gücü kullanılarak yapılan idari işlemlerin neticede insanlığa, doğaya, çevreye ve en önemlisi can sahibi olan her varlığın yaşam hakkının ihlaline yönelik işlemin yasal kılıf bulunarak ihaleye çıkarılması, ekonomik kaygı ve turizm kisvesi ile yapılan hukuka aykırı bu işlem için yasal yollara müracaat etme görevi en başta vatandaşlık ve en önemlisi insanlık görevidir.”