Ana Sayfa Gündem 17 Ağustos 2021

HDP’Lİ OLUÇ: DERE YATAKLARINDA İMAR İZİNLERİ NASIL VERİLDİ

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Sinop ve Kastamonu’da sel bölgesindeki HES’leri ve dere yataklarında verilen yapılaşma izinlerini sordu. Oluç, “Alt ölçek planlara yön veren bakanlığınızın yetki alanındaki çevre düzeni planları, bu alanlarda imara izin verirken jeolojik ve jeoteknik etütler dikkate alınmış mıdır” dedi.

Saruhan Oluç, Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde; “Karadeniz’de her yıl yaşanan yoğun yağışların özellikle son birkaç yılda can ve büyük mal kayıplarının yaşandığı felaketlere dönüşme nedenleri sorgulanmadıkça, felaketin sadece sonuçları üzerinden palyatif çözümler üretildikçe, Karadeniz’de can ve mal kayıpları maalesef daha çok yaşanacaktır” dedi.

Tükiye’nin, imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nı 6 yıldır onaylamadığına da dikkat çeken, Oluç, Kurum’a şu soruları yöneltti:

– “Can kayıplarının yaşandığı kentlerde HES kapaklarının patladığı doğru mudur? Eğer doğruysa bunun yaşanan felakete etkisi nedir? HES’lerin yarattığı tahribat hakkında bir araştırma yapılacak mıdır?

– Dere yataklarının değiştirilmesi, dolgu alanları yaratılması ve imara açılması, HES inşaatlarına hız verilmesi gibi bütünüyle ranta dayalı politikalardan vazgeçilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır? 

– Son 5 yılda Kastamonu, Rize ve Sinop’ta kaç bina imar affından yararlanmıştır? Kentsel dönüşüm programında olan kaç alan vardır? Bakanlığınızın açıkladığı 12 Temmuz 2019 tarihli ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’ hangi aşamadadır? O tarihten bu yana izin verilen inşaat projesi var mıdır?

– Son yıllarda bu bölgede imara açılan alanların oranı ve verilen imar izinleri ile nüfus artışı arasındaki ilişki nedir? Özellikle dere yataklarındaki imar izinlerinin yakın tarihte hızlandığı ve taşkın riski olan bu alanlarda hızlı bir şekilde yapılaşmanın yaşandığı görülmektedir. Alt ölçek planlara yön veren bakanlığınızın yetki alanındaki çevre düzeni planları, bu alanlarda imara izin verirken jeolojik ve jeoteknik etütler dikkate alınmış mıdır?

– Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nı imzalamış olmamıza rağmen henüz taraf olma onaması Meclis tarafından yapılmamıştır. Bu konunun acilen Meclis gündemine getirilmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır?”

PAKDEMİRLİ’YE DERE KENARINDA DEPOLANAN TOMRUKLARI SORDU

HDP’li Oluç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de sele kapılan tomrukların yarattığı hasarda orman işletmesinin olası ihmali ile ilgili sorular yöneltti.

Dere kenarlarına depolanan tomrukların yağışın etkisiyle dere yatağı boyunca önüne çıkan bina ve köprüleri yıkarak can ve mal kayıplarında artışa neden olduğunu belirten Oluç, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

– Dere kenarlarına hiçbir önlem alınmadan tomruk depolanmasına neden ve nasıl izin verilmiştir? Uzmanların uyarıları neden dikkate alınmamıştır? Sorumluları hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

– Özellikle üst havzalarda yağışın yüzeysel akışa dönüşüp sel ve taşkın riskini artırmaması için orman örtüsünün kesintiye uğratılmadan devam ettirilmesi ve orman yapısının olduğu gibi korunması gerektiği Orman Genel Müdürlüğü Silvikültürel Planlama Tebliğleri’nde yer almaktadır. Bu alanlarda ilgili Orman İşletme şeflikleri tarafından orman amenajman planlarında yer alandan daha fazla kesim yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise sorumlular hakkında idari ve cezai herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

– Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü, ormanların en uygun şekilde yönetilmesini amaçlayan ve uluslararası bir sertifika sistemi olan FSC (Orman Yönetimi Konseyi/Forest Stewardship Council) sertifikasına sahip bir müdürlük olmasına rağmen, tomrukların dere kenarında depolanmasına izin vererek oldukça tehlikeli bir durum yaratması, FSC kriterlere aykırı değil midir? Bu durumda Orman İşletme Müdürlüğü’nden FSC sertifika belgesinin alınması gerekmez mi?”