Ana Sayfa Yurt 10 Ağustos 2021

BORNOVA’DA “AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ KENT” PANELİ

Bornova Belediyesi, Türkiye’de art arda yaşanan afetlerden sonra yurttaşları bilinçlendirmek amacıyla “Afetlere Dirençli Kent” paneli düzenledi. İzmir Afet Bilinci ve Risk Farkındalık Derneği, İzmir Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Dayanışma Derneği ile TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurlu iş birliğindeki panelde, İzmir’in afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğu görüşüldü.

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir’in moderatörlüğünde yapılan panele İZ-AFED Derneği Başkanı Servet Ertaş, Başkan Yardımcısı Av. Birgül Değirmenci, İZKENDER Derneği Başkanı Cem Şeker ve dernek gönüllülerinden Av. Mustafa Boğa konuşmacı olarak katıldı. İzmir’i afetlere dirençli hale getirmek için yapılabileceklerin konuşulduğu panelde kurumlar, meslek odaları, yerel yönetimler, bilim insanları ve diğer STK’lar ile birlikte ortak faaliyetler yürütülmesi amaçlandı.

RİSKLERİ AZALTMANIN YOLLARI

Panelde yaşanan afetlere karşı yapılması gerekenler, riskleri azaltacak ve zararlarını ortadan kaldıracak önlemler, İzmir’in afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğu gibi konular tartışıldı. Ayrıca ‘Afetlere karşı hazırlık ve risk azaltma çalışmalarında yerel yönetimler işin neresinde?’, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerin Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezleri-birimleri, planları ve çalışmaları var mıdır?’, ‘ Risk Yönetimi konusunda hangi çalışmalar yapılıyor?’, ‘Afetlere karşı toplum ne kadar dirençli?’ gibi sorulara yanıt arandı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplumda afet bilinci, çevre duyarlılığı ve risk farkındalığının ne düzeyde olduğu, yapı stoklarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi için yapılacaklar ve Kentsel dönüşüm çalışmalarının durumu da değerlendirildi. İzmir de Kentsel Dönüşüm süreci, Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasasının çelişkileri, Kentsel Dönüşüm sorunları ve çözüm önerileri, Deprem sonrası, konutların yapılması ve alternatif çözüm önerileri, sosyo-ekonomik sorunlar, tolumsal travmalar, mevcut afet mevzuatı konuları da ele alındı.

Panele katılan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, ülkenin üst üste yaşadığı afetleri hatırlatarak bilgilerini paylaşan panelistlere teşekkür etti.