Ana Sayfa Yurt 8 Ağustos 2021

KORONOVİRÜS SALGINI YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE YENİLEME PAZARINI BÜYÜTTÜ

ALİ GÜRELİ

Covid-19 salgını ile ortaya çıkan koşulların da etkisiyle eğitim ve işlerin uzaktan ve evden yapılır hale gelmesi ile konutlarda yenileme ihtiyacının arttığı, buna bağlı olarak 2021 yılının ilk yarısında kredi kartı ile yapılan yapı malzemeleri harcamalarının 31,14 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Temmuz 2021 Sektör Raporu’ açıklandı. Açıklanan rapora göre, inşaat malzemeleri sektöründe yenileme pazarı hızlı büyümesini sürdürdüğü belirtildi. İnşaat malzemeleri sektöründe satışların yeni inşaat işleri ve yenileme pazarı arasında dağıldığı ifade edilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

“Yenileme pazarında birkaç yıldır yaşanan durağanlık 2020 yılında yerini hızlı bir büyümeye bırakmıştır. Hızlı büyümede Covid-19 salgını ile ortaya çıkan koşullar etkili olmuştur. Konutlarda geçirilen zamanın artması, eğitim ve işlerin uzaktan ve evden yapılır hale gelmesi ile konutlarda birçok alanda yenileme ihtiyacı artmıştır. Bu çerçevede yenileme pazarında 2020 yılında hızlı bir genişleme yaşanmıştır.

KREDİ KARTI İLE YAPILAN HARCAMALAR GÖSTERGE OLDU

Yenileme pazarındaki gelişmeler için izlenen göstergelerden biri kredi kartı ile yapılan yapı malzemeleri harcamalarıdır. T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan düzenli veriler yenileme pazarındaki gelişmeleri yansıtmaktadır. 2020 yılının ilk yarısında 18,03 milyar TL olan harcamalar ikinci çeyrekte 26,97 milyar TL’ye yükselmiştir. Yapı malzemeleri için kredi kartı ile yapılan harcamalar yıllık 45,0 milyar TL olmuştur. Bu harcamalar yenileme pazarındaki toplam harcamaları yansıtmamakla birlikte, pazarın büyümesi için önemli bir göstergeyi teşkil etmektedir.

2021 YILININ İLK YARI VERİLERİ

Kredi kartı ile yapılan yapı malzemeleri harcamalarındaki gelişmeler yenileme pazarındaki hızlı büyümenin 2021 yılının ilk yarısında da devam ettiğini göstermektedir. 2021 yılının ilk yarısında kredi kartı ile yapılan yapı malzemeleri harcamaları 31,14 milyar TL olmuştur. Yılın ikinci yarısında mevsimsellik etkisi ile daha yüksek bir harcama olacağı tahmin edilmektedir. Salgının oluşturduğu koşulların özellikle konutlarda yenileme yönünde yarattığı ihtiyaçlar devam etmektedir. Bu nedenle inşaat malzemelerine yönelik yenileme pazarı talebinin bir dönem daha canlı kalacağı öngörülmektedir.”

İNŞAAT İŞLERİ SEVİYESİ 8,2 PUAN YÜKSELEN SEKTÖRDE DÖRDÜNCÜ DALGA ENDİŞESİ

Türkiye İMSAD raporunda inşaat sektöründe mevcut işleri seviyesinin temmuz ayında bir önceki aya göre 8,2 puan birden yükseldiği bilgisine de yer verildi.

Raporda, “Temmuz ayı başından itibaren tam açılmaya geçilmesiyle birlikte inşaat sektöründeki işlerde de sıçrama gerçekleşmiştir. Ayrıca temmuz ayı inşaat sektöründe mevsimsellik ile mevcut işler seviyesinin önemli ölçüde artış gösterdiği bir ay olmuştur. Böylece mevcut işler seviyesinde uzun süredir yaşanan durağanlaşma da şimdilik ortadan kalkmıştır. Ancak inşaat maliyetlerindeki artışlar, talep tarafında yaşanan durgunluk ve salgında olası dördüncü dalga nedeniyle yeni işlerdeki canlanmanın ne kadar sürebileceği belirsizdir” denildi.

YENİ ALINAN İNŞAAT İŞLERİ SEVİYESİ TEMMUZ AYINDA 2,5 PUAN ARTTI

Raporda, sektörde alınan yeni iş siparişlerinin temmuz ayında bir önceki aya göre 2,5 puan artış gösterdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi.

“Mevsimsellik ile yeni iş siparişlerinde geleneksel olarak artış yaşanan bir döneme girilmiştir ve temmuz ayı başından itibaren tam açılmaya geçilmesinin de etkisiyle yeni başlangıçlarda artış gerçekleşmiştir. Normalleşme yeni iş siparişleri üzerinde etkisini göstermeye başlamıştır.”