Ana Sayfa Yurt 5 Ağustos 2021

BURHANİYE’DE DENİZ KİRLİLİĞİ RAPORU HAZIRLANDI

Burhaniye Belediye Meclisi tarafından oluşturulan çevre komisyonu, deniz kirliliği raporu hazırladı.

Burhaniye Belediyesi Çevre Komisyonu deniz kirliliğini azaltmak için rapor hazırladı. Yapılan çalışmalar neticesinde Burhaniye ve Havran’dan denize dökülen dere ve çaylarda araştırmalar yapan Burhaniye Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu tuttuğu rapor, Ağustos ayı Meclisinde sunum olarak aktarıldı.

Burhaniye Belediye Meclisi ve Belediye ilgili Birim Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla, Burhaniye’deki deniz kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Deniz ekosistemine zarar veren, insan sağlığını bozan, balıkçılık da dahil olmak üzere, denizlerdeki faaliyetleri engelleyen deniz kirliliğinin nedenleri için oluşturulan Komisyon tarafından tutulan rapor Burhaniye’de ki deniz kirliliğinin nedenlerini belirtti.

Burhaniye ilçe sınırlarıyla birlikte, Havran ve Edremit’in bir kısmını kapsayan inceleme ve saha çalışmaları neticesinde komisyon üyeleri tarafından hazırlanan raporda denizlere, dere ve çaylardan akan fabrika atıkları, kanalizasyon bağlantıları, hayvan çiftliklerinden yapılan deşarjlar ve arıtma tesislerinin kapasiteleri araştırıldı.

Komisyon üyeleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan rapor Ağustos ayı Belediye Meclisinde görüşüldü.

Komisyon Başkanı Tarık Erdil tarafından sunum olarak Belediye Meclisinde kamuoyuna aktarılan rapor için, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis gündemine alınması için çalışma yapılmasına karar verildi.

“Evsel”, “Endüstriyel Atıksular” ile birlikte “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Katı ve Sıvı Dışkıları” olmak üzere 3 ana maddede hazırlanan raporda; kırsal mahallelerdeki arıtma problemleri, atıksu arıtma tesislerinin kapasite yetersizliği ve bazı işletme ve çiftliklerin direk derelere deşarj yapması olarak nedenler belirlendi.