Ana Sayfa Gündem 4 Ağustos 2021

EMEKLİ MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI: ENFLASYON VERİLERİ SİYASİ İRADEYE AÇIK BİR MESAJ VERİYOR

Emekli Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinden beklentilerini kitlesel bir basın açıklamasıyla duyurdu. Emekli Memur-Sen Genel Başkan Ali Küçükkösen, “Açlık sınırı, maalesef asgari ücret düzeyine çıkmıştır. Bu tablonun emekçilere mesajı; ‘sakın emekli olmayın’dır. Enflasyon verileri, toplu sözleşme sürecinde siyasi iradeye gözlerini ve kulaklarını kapatamayacakları açık bir mesaj vermektedir” dedi.

Emekli Memur-Sen, bugün Ulus’ta kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Memur emeklilerinin Ankara’da süren toplu sözleşme sürecinden beklentilerini anlatan Ali Küçükkösen, “Büyüyen, güçlenen ve gelişen Türkiye’den, refahtan payımızı istiyoruz. Türkiye’nin sıkıntılı, sancılı dönemlerinde külfetten payımıza ve hakkımıza düşeni fazlasıyla yüklendik. Her çalışan için emeklilik kaçınılmazdır. Emeklilik aynı zamanda çalışanların hayalidir. Çünkü çalışan için emeklilik yeni bir üretim, ertelenen planların hayata geçirilmesidir. Bu nedenle emekli, işi biten kişi değil iş yapma sorumluluğu biten kişidir. Öyle de muamele görmelidir” dedi.

Emeklinin ‘maaşı ve geliri azaltılması gereken kişi’ olarak görüldüğünü öne süren Küçükkösen, “Gideri azaltılmıyor ama geliri düşürülüyor. Emekli olunca eş, baba ya da anne sıfatı sona ermiyor; sorumlulukları azalmıyor, birçoğunun çocuklarının tahsili devam ediyor. Ancak emeklinin bordrosunda yer alan bazı kalemler, emekli olunca sanki eşten boşanmış, ebeveynlik sorumluluğu yok olmuş gibi devre dışı bırakılıyor. Emekliler evlerini geçindirmek, torunlarının isteklerinin, çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak zorundalar” diye konuştu.

Küçükkösen, “Bir zamanlar emekli olmak isteyenler ‘nasıl geçineceğim’ sorusunu sormak zorundaydı. Bu durum son yirmi yılda düzelmeye başladı, ciddi iyileştirmeler yaşandı. Ama ne yazık ki son birkaç yıldır emeklilere yönelik iyileştirmeler geriledi, zayıf kaldı. Emekli olma sürecinde yeniden ‘nasıl geçineceğim’ sorusu sorulmaya başlandı.  Emekli bu ülkenin birikimidir, tecrübesidir. Gelecek nesillerin dayanağıdır. Ama ne yazık ki emekli, hak ettiği itibarı yeterince görmüyor” dedi.

“EMEKLİLERİN YÜZDE 72’Sİ ÇALIŞIYOR”

Emeklilerin yüzde 39’unun geçinebilmek için tam zamanlı, yüzde 33’ünün yarı zamanlı çalıştığına, bunun nedeninin de emekli maaşı ile çalışma dönemindeki maaş arasındaki fark olduğuna vurgu yapan Küçükkösen, şöyle konuştu:

“Memur-Sen’in 2021 Haziran ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.801,6 TL, yoksulluk sınırı 8.003,1 TL’ye yükselmiştir. Görüldüğü gibi açlık sınırı, maalesef asgari ücret düzeyine çıkmıştır.  Bu tablonun emekçilere mesajı; ‘sakın emekli olmayın’dır. 2021 Temmuz ayı enflasyon verileri ise hem emekçinin hem emeklinin maaş ve gelir kaybının artarak devam ettiğini göstermektedir.  Aylık enflasyonun yüzde 1,80, 2021 Ocak-Temmuz enflasyonunun yüzde 10,41, 12 aylık enflasyonun ise yüzde 18,95 olduğu veriler; 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde siyasi iradeye gözlerini ve kulaklarını kapatamayacakları açık bir mesaj vermektedir. Enflasyon, maaş ve gelirleri eritmeye, alım gücünü eksiltmeye devam etmektedir.”

“AÇILAN MAKAS DARALTILMALI”

Küçükkösen, Emekli Memur-Sen olarak toplu sözleşme taleplerini şöyle sıraladı:

– “Emeklilerimizle çalışanlar arasında açılan makas mutlaka daraltılmalıdır.

– Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve ikramiyesi hesabında, ek ödeme dâhil olmak üzere fiilen görev yaptıkları dönemdeki bütün bordro unsurları dikkate alınmalıdır.

– Genç sayılacak yaşta emekliye ayrılmış olan emeklilerin kamuda yeniden istihdamına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalıdır.

– Emeklilerin sendika kurma hakkına ilişkin fiili engeller yok sayılmalı, uluslararası sözleşmelerin gereklerine uygun biçimde örgütlenme başta olmak üzere sendikal haklardan yararlanmalarına yönelik teminatlar yürürlüğe konulmalıdır.

– Kamu görevlisi emeklileri, emekliye ayrıldıkları tarihte üye oldukları sendikaya üyeliklerini devam ettirebilmeli veya en son görev yaptıkları kurumun dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmelidir.

– Emeklilere, kamu görevlilerine ödenmekte olan çocuk yardımına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde çocuk yardımı ödenmelidir.

– Emekli maaşlarına, çalışmayan/emekli maaşı olmayan eşler için aile yardımı kalemi eklenmelidir.

– Emeklilere, yaşa bakılmaksızın, toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı verilmelidir.

– ‘Aktif Yaşlanma’ kavramı çerçevesindeki yaklaşımlar ülkemizde de hayata geçirilmeli, emeklilerin daha sağlıklı, aktif ve etkin şekilde hayata katılmaları sağlanmalıdır.

– Maaş ve gelir kayıplarının telafisi ve tazmini amacıyla enflasyon farkı yanında enflasyon tazminatı ödenmelidir.

– Emekçi kesim için hayata geçirilmesi mutlak gereken seyyanen zam, emekli kesim için de mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır.                  

– Emekliler açısından ‘oksijen desteği’ hükmündeki bayram ikramiyesi, 1.100 TL’den 1.500 TL’ye çıkarılmalıdır.

– Emeklilerden kesinlikle tedavi, ilaç ve reçete katılım payı alınmamalıdır.

– Bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından deklare edilen 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmelidir.”