Doğumhanelere gidin doğan çocuklara bakın farklı bir işaretle doğan var mı?

Nefret suçları vatandaşlar arasındaki eşitlik idealini ihlal eder. Eşitlik ilkesi, insan onurunu tam anlamıyla elde etmeyi ve bütün kişilere kendi potansiyellerini tamamen gerçekleştirmeleri için olanak tanımayı hedefleyen temel bir değerdir.

Eşitlik ilkesinin statüsü, insan hakları beyannamesinde belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1. Maddesi : Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. “insanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan gelen onurlarının ve eşit ve devredilemez haklarının tanındığına” atıfta bulunur. 2. Maddenin 1.maddesinde;  Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir der.

Birleşmiş Milletler insan hakları araçlarının çoğunda ve neredeyse dünyadaki bütün devletlerin anayasalarında vardır.

Demokrasinin ve insan haklarının korunmasının ve temel özgürlüklerin, hoşgörünün ve ayrımcılık karşıtlığının başlıca teminatları olduğunu … diğer taraftan, hoşgörünün ve ayrımcılık karşıtlığının, insan haklarını korumada önemli unsurlar olduğunu yineler.

İnsanlar ırkçılığı birçok şekilde yaşıyor; fiziksel saldırılar, sözlü taciz, mülkünüze zarar verme, ırkçı şakalar, tehditler ve siber zorbalık dahil bu e-posta veya sosyal medya yoluyla olduğu gibi;

Konya’da aynı evde yaşayan 7 kişinin öldürülüp evin ateşe verilmesi ve öldürülenlerin daha önce ırkçı saldırıya uğrayan aile olması; Yasal mevzuatın katilleri kısa sürede serbest bırakması sonucunda gerçekleşmesi; Irkçı ve nefret suçlarıyla ilgili olaylarda, caydırıcı yasaların ve ceza artırımları ilgili yeni yargı reformlarının en kısa sürede kanunlaştırılmasını gündeme getirmiştir.

Hiç kimse şarkı söyleme yeteneğiyle doğmuyor, doğduğu yer veya teninin rengi nedeniyle birine karşı ayrımcılık yapma yeteneğiyle doğmuyor. Doğumhanelere gidin doğan çocuklara bakın farklı bir işaretle doğan var mı?

Yaz aylarında sürekli meydana gelen orman yangın kundaklamaları yapanların kısa sürede yakalayıp üst sınırdan cezalandırılırsa, Ülke çapında ağaç dikme seferberliği başlatılır, yanıp kül olan yerler imara açılmazsa bir nebze de olsa vicdanlar rahatlayacaktır.

Metin Gözaydın

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.