Ana Sayfa Gündem 1 Ağustos 2021

CHP’Lİ AĞBABA: AKP’NİN GÖÇMEN POLİTİKASI YOKSULU YOKSULA KIRDIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP’li yetkililerin son günlerdeki göçmen emeği hakkındaki açıklamalarına “AKP’nin göçmen politikası yoksulu yoksula kırdırmaktan başka bir şey değildir” yorumunu yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yayınladığı “Göçmen Emeği Raporu”nda, “Sadece 2021 yılı için 1 milyon civarı kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçinin ekonomiye aylık zararı en az 751 milyon 600 bin TL’dir” dedi.

Ağbaba’nın raporundaki değerlendirmeler şöyle:

“MÜLTECİ POLİTİKALARI BİR ÇEŞİT SÖMÜRÜ DÜZENİ ÜZERİNE KURULU”

“AKP’li bakanların, yetkililerin açıklamalarına bakıldığında mülteci politikalarının bir çeşit sömürü düzeni üzerine kurulu olduğu açıkça görülmektedir. AKP’li Yasin Aktay’ın, ‘İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker’ ifadesi, AKP iktidarının göçmenlere ve göçmen emeğine bakışının en net özetidir.

“2021’DE 1 MİLYON CİVARI KAYIT DIŞI ÇALIŞAN SURİYELİ GÖÇMENİN EKONOMİYE AYLIK ZARARI EN AZ 751 MİLYON TL”

Türkiye’de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıt dışı ve düşük ücretler ile istihdam edilmektedir. Ülkemizde göçmen işçilerin ucuz iş gücü olarak kullanılması AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetler alabildiğince düşürülmektedir. Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılması ülkemiz ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Sadece 2021 yılı için 1 milyon civarı kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçinin ekonomiye aylık zararı en az 751 milyon 600 bin Türk lirasıdır.

“AKP İKTİDARI YOKSULU YOKSULA KIRDIRMAKTADIR”

Suriyeli göçmenler sadece göç yollarında değil, aynı zamanda iş cinayetlerinde de yaşamını yitirmektedir. Türkiye’de iş cinayetlerinden yaşamını yitiren göçmen işçilerin yüzde 65’i Suriye vatandaşıdır. Türkiye’de çalışma yaşamı AKP iktidarı ile güvencesiz, denetimsiz ve kuralsız bir hale getirilmiştir. Çalışma yaşamının kendi işçilerimize getirdiği sömürü koşulları ülkemizde çalışan göçmen işçiler için de geçerlidir. AKP iktidarı bu politikaları ile yoksulu yoksula kırdırmaktadır.

“TÜRKİYE, 97 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAMALIDIR”

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 97 sayılı sözleşme göçmen işçilerin çalıştırılmasında ayrımcılığa karşı önemli güvenceler getirmektedir. Türkiye, 97 sayılı ILO sözleşmesini onaylamalıdır. Böylece hem göçmen işçiler hem de yerli işçiler korunmuş olacak, göçmen işçilerle yerli işçilerin rekabeti eşitlik ve ayrımcılık ilkesinin ortadan kaldırılması ile önlenebilecektir. Türkiye emek piyasasında yer alan göçmen, yerli tüm işçilerin ucuz emek sömürüsüne maruz kalması da bu şekliyle ortadan kaldırılabilecektir.

“GENÇ NÜFUS VE ÜZERİ SURİYELİLERİN YAKLAŞIK 1 MİLYONU KAYIT DIŞI OLARAK İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR”

Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı, 3 milyon 690 bin 896. Kayıtlı Suriyeli genç nüfus sayısı (15-24), 753 bin 407. 10 yaş altı nüfus, 1 milyon 100 bin 813. Erkek nüfus, 1 milyon 986 bin 32. Kadın nüfus, 1 milyon 704 bin 864. Türkiye’de kayıtlı Suriyelilerin yüzde 20,4’ü 15-24 yaş arasından oluşurken, nüfusun yüzde 29,8’i ise 10 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. Bu durumda resmi olmayan verilere göre genç nüfus ve üzeri Suriyelilerin yaklaşık 1 milyonu kayıt dışı olarak istihdam edildiği düşünülmektedir.

“SURİYELİLERDEN İSTİHDAMA DAHİL OLANLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KAYIT DIŞI ÇALIŞMAKTADIR”

İzinli yabancı işçi sayıları şöyle:

 • 2011 – 17.466
 • 2012 – 32.279
 • 2013 – 45.823
 • 2014 – 52.295
 • 2015 – 64.521
 • 2016 – 73.549
 • 2017 – 87.182
 • 2018 – 115.837
 • 2019 – 145.232

Türkiye’de izinli yabancı çalışan sayısı 2019 yılında 145 bin 232 kişi iken bunun 63 bin 789’u Suriyeli işçilerden oluşmaktadır. Kayıtlı çalışan Suriyeli sayısı 2018 yılında 34 bin 573, 2017 yılında ise 20 bin 966 kişidir. Resmi verilere göre Türkiye’de çalışabilir yaşta olan Suriyelilerden istihdama dâhil olanların büyük bir bölümü kayıt dışı çalıştırılmaktadır.

Kayıtlı Suriyeli çalışan sayıları ise şöyle:

 • 2019 63.789
 • 2018 34.573
 • 2017 20.966
 • 2016 13.290
 • 2015 4.019

“GÖÇMENLERİN KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILMASI ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE CİDDİ ZARARLAR VERMEKTEDİR”

Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılması ülkemiz ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. AKP iktidarı Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin kayıt dışı istihdamına göz yumarak ülkemiz de işsizlik oranlarını artırmakta, çalışma yaşamını tamamen kuralsız bir yapıya büründürmektedir. Türkiye’de asgari ücret, kayıtlı çalışan bir işçinin alabileceği en düşük ücrettir. 3 bin 577,50 TL brüt asgari ücretten kesilen vergilerin toplamı ise 751,60 TL’dir. Bu durumda 2021 yılı için 1 milyon civarı kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçinin ekonomiye aylık zararı 751 milyon 600 bin Türk lirasıdır.

“SURİYELİ GÖÇMENLER SADECE GÖÇ YOLLARINDA DEĞİL İŞ CİNAYETLERİNDE DE YAŞAMLARINI YİTİRMEKTEDİR”

Ülkemizde Suriye vatandaşlarının; kayıt dışı çalıştırmanın yoğun olarak gözlendiği inşaat, tarım, tekstil gibi sektörlerde istihdam edilmektedir. Bu iş kolları, iş cinayetlerinin ve düşük ücretlerin uygulandığı iş kolları olarak da göze çarpmaktadır. Yapılan araştırmalara göre ise Türkiye’de kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmenlerin büyük çoğunluğu asgari ücretin altında ücret almaktadır. Suriyeli göçmenler sadece göç yollarında değil aynı zamanda iş cinayetlerinde de yaşamını yitirmektedir. 2015-2020 yılları arasında iş cinayetlerinde ölen göçmen işçi sayısı en az 558’dir. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren göçmen işçilerin yüzde 65’i Suriyeli işçilerden, yüzde 13’ü Afgan işçilerden, geri kalan yüzde 22’si diğer ülke uyruklu işçilerden oluşmaktadır.

Yıllara göre ölen göçmen işçi sayıları şöyle:

 • 2015 – 67
 • 2016 – 100
 • 2017 – 88
 • 2018 – 90
 • 2019 – 101
 • 2020 – 112″