Ana Sayfa Gündem 29 Temmuz 2021

TTB’DEN ‘HEKİMLİK ANDI’ AÇIKLAMASI: MESLEKİ DEĞERLERİN TAHRİP EDİLMESİ, ÜNİVERSİTELERİN YETKİSİ DAHİLİNDE DEĞİLDİR

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hekimlik Andı tartışmalarıyla ilgili, “Hekimliğin evrensel mesleki değerlerinin çerçevesinin çizilmesi ya da tahrip edilmesi, herhangi bir tıp fakültesi ya da üniversite senatosunun yetkisi dahilinde değildir. Hekimlerin mesleğin değerlerini koruma ve geliştirme çalışmalarına müdahil olmak, bu mekanizmaların dışında yer alan kurumların haddi de değildir” açıklaması yaptı. 

TTB Etik Kurul, Hekimlik Andı tartışmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. TTB, Sakarya ve İnönü üniversitelerinde Hekimlik Andı’nın içeriğinin değiştirilmesi, ayrımcılık yapmamaya dair ilkeyi açıklayan “cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken” ifadelerini ant metninden çıkarma girişimlerine tepki gösterdi.

Açıklamada; andın tarihsel sürecine ve önemine değinilerek, “Hekimlik Andı’ndan etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimin çıkartılmak istenmesinin, insan hakkı ihlallerinin arttığı, İstanbul Sözleşmesi’nin yok sayıldığı bir siyasi iklim ortamında yaşanıyor olmasının rastlantı olarak kabul edilemeyeceği açıktır” denildi. TTB açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Hekimliğin evrensel mesleki değerlerinin çerçevesinin çizilmesi ya da tahrip edilmesi, herhangi bir tıp fakültesi ya da üniversite senatosunun yetkisi dahilinde değildir. Hekimlerin seçilmiş temsilcilerinin sağlık alanındaki sermaye odaklarından ve siyasal iktidarlardan bağımsız olarak mesleğin değerlerini koruma ve geliştirme çalışmalarına müdahil olmak, hiçbir biçimde bu mekanizmaların dışında yer alan kurum ve kuruluşların haddi de değildir.

Hekimler, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimle ilgili ayrımcı tutum ve davranışlar içine girmemeli, bu özelliklerinden dolayı kişilere sağlık hizmeti vermekten kaçınmamalıdır. Unutulmamalıdır ki binlerce yıllık tarihsel süzgeçten geçerek evrensel kabul görmüş mesleki değerlerin belli bir anlayışın yaşam görüşü doğrultusunda değiştirilmesi olanaklı olmadığı gibi, bu tür girişimlerde bulunulması kabul edilemez. Hekimler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kişilerin var olan farklılıklarını dikkate almaksızın, herhangi bir ayrım yapmadan hastalarının ve toplumun acılarını dindirmeye devam edecektir. Sakarya ve İnönü üniversitelerinde Hekimlik Andı’nın içeriğinin bu yönde değiştirilmesi girişimleri, hekimliğin mesleki değerlerine güç odaklarının müdahale girişimi anlamına gelmektedir.”