Ana Sayfa Ekonomi 29 Temmuz 2021

İSKAN BELGESİ HARCININ TAHSİL İŞLEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Harçlar Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğe göre; artık iskan belgesi harcı, belediyelerce yapı kullanma izin harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilecek.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğa giren Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 69’uncu ve 132’nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin düzenleme yer aldı. Böylece cins tashihi harçlarının, belediyelerce iskan belgesinin verilmesinden önce vergi dairesine ödenmesi uygulamasına son verildi. Artık iskan belgesi harcı, belediyelerce yapı kullanma izin harcıyla birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilecek.

Belediyeler, tahsil ettikleri harçları, muhtasar yönünden bağlı oldukları vergi dairesine/mal müdürlüğüne aynı günün akşamına kadar elektronik ortamda bildirecek ve ödemeyi yapacak. Harç bildiriminin süresi içinde verilmemesi durumunda, ilgili belediyeler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca işlem yapılacak.

Bildirimi yapıldığı halde süresinde ödenmeyen harç, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili belediyeden takip ve tahsili yapılacak.