Ana Sayfa Gündem 28 Temmuz 2021

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU: GERÇEKÇİ ZAM İSTİYORUZ

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu üyesi memurların İstanbul’daki buluşma noktası Beşiktaş Meydanı oldu. Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, gerçekçi bir zam istediklerini belirterek, “Kamu çalışanlarının en azından 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlayacak bir ücret zammı yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu üyesi memurlar, Beşiktaş Meydanı’nda bir araya gelerek, 2 Ağustos’ta başlayacak 6’ncı dönem toplu iş sözleşme görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Emeğimize, geleceğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için 10 ili temsilen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; kamu emekçilerinin yanı sıra emeklilerle diğer kamu görevlilerini ilgilendiren 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşme tiyatrosuna dur demek için alanlardayız” dendi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde AKP iktidarı ve yandaş sendikanın, kamu emekçilerinin insan onuruna yaraşır, adil ücret hakkını göz göre göre gasp edeceğinin savunulduğu açıklamada, şöyle devam edildi:

“ÜCRETLİLERİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY YILLARDIR AZALMAKTADIR”

“Yandaş konfederasyon ve AKP iktidarı önceki görüşmelerde attıkları imzalarla memurları açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmişlerdir. Dört kişilik bir ailenin temmuz ayı açlık sınırının 3 bin 513 lira, yoksulluk sınırının 12 bin 195 lira olarak hesaplandığı bir dönemde kamu çalışanlarının ücretlerinin insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması talep ediyoruz. Milli gelirin dağılımı ücretliler aleyhine bozulmaktadır, ücretlilerin gelirden aldığı pay yıllardır azalmaktadır. Zam oranlarının, iktidarın hiç tutmayan enflasyon hedefi ve TÜİK’in son aylarda açıkladığı yüzde 17 -18 seviyesinde olan yıllık enflasyon, gerçekte yüzde 35,7’li oranındadır. Gerçek enflasyon karşısında satın alma gücü mum gibi eriyen kamu çalışanları, artan refahtan ve ekonomideki büyümeden de pay alamamıştır.”

“GERÇEKÇİ ZAM İSTİYORUZ”

Ortak açıklamanın ardından Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, taleplerini dile getirdi. “Kamu çalışanlarının en azından 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlayacak bir ücret zammı yapılmasını” isteyen Balık’ın paylaştığı talepler şöyle:

“- Önceki yıllarda yaşanan kayıpların karşılanabilmesi için kamu çalışanlarının ücretlerine öncelikle yüzde 30 oranında bir zam yapılmalıdır. Bu zamdan sonra 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı içi yüzde 15, 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ve ikinci yarısı için de yüzde 15 oranında zam yapılmalıdır.
– Üniversite mezunu tüm memurların ek göstergeleri 3.600’e çıkarılmalı, 6’ncı dereceye inen tüm kamu çalışanlarına ek gösterge verilmelidir.
– Kamu çalışanlarına yılda bir defa yıllık izne ayrılırken bir maaş tutarında ikramiye ödenmelidir.
– Gelir vergisi tarifesinden kaynaklanan vergi yükü artışı önlenmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmı vergiden istisna edilmelidir.
– Aynı kadro ve unvanlarda çalışanlar arasındaki maaş farklılıkları giderilmeli ve eşit işi eşit ücret ödenmelidir.
– Yıllardır artırılmayan doğum yardımı ödenekleri günün koşullarına göre yeniden belirlenmelidir.
– Anayasa’nın çalışma yaşamı ve çalışanların haklarına ilişkin hükümleri, uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenlenmelidir. Grev hakkı anayasal güvenceye alınmalıdır.
– Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamuda istisnai olması gereken sözleşmeli personel istihdamının genişletilmesine son verilmelidir.
– Kamu emekçilerinin; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre hiçbir kazanım sağlamayacak olan sefalet oranlı zam taleplerine karşı karnı toktur. Kamu emekçileri sendika ağalığının geldiği durumu anlamalıdır ve yandaş konfederasyonun 2021 yılında yapacağı kirli pazarlığa karşı alanlarda ses yükseltmelidir.”