Ana Sayfa Gündem 27 Temmuz 2021

TTB’DEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA GRİP AŞISI ÇAĞRISI: VERİLERİ AÇIKLAYIN

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2020 yılında grip aşısı yaptırması gereken yurttaşlardan kaçının aşı olduğunun Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadığını duyurarak, “Grip aşılamasıyla ilgili güncel verileri, endikasyon gruplarına göre açıklayınız” dedi.

TTB, koronavirüs pandemisinde grip aşılarının önemine dikkat çekerek; Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılına ilişkin grip aşısı verilerini açıklamadığını duyurdu.

TTB’den yapılan yazılı açıklamada, “Hedef nüfus 2020’de 7 milyon 953 bin 555 kişiydi; ancak bu grubun ne kadarının aşılandığı açıklanmadı” dedi.

Açıklamada, grip aşısı olması gereken gruplara ilişkin satır başlarıyla şu bilgiler verildi:

“YAŞLILARA GRİP AŞILAMASI: 65 yaş ve üstündeki gruba yılda 1 kez mevsimlik grip aşısı, izleyen hekimin reçete etmesiyle SGK tarafından ödenmektedir. İlk kez 2020 grip mevsiminde aşılanması uygun bulunanlar e-nabız üzerinden tanımlandı ve grip aşıları Sağlık Bakanlığı eliyle aile hekimlerine dağıtıldı (Hedef nüfus 2020’de 7 milyon 953 bin 555 kişiydi; ancak bu grubun ne kadarının aşılandığı açıklanmadı).

GEBELERE GRİP AŞILAMASI: Gebeliğin 2. ve 3. üç ayı grip mevsiminde (ekimde başlar-mart sonunda biter) geçecek gebelikler, grip açısından yüksek riskli kabul edilir. İzleyen hekimin reçete etmesi durumunda SGK, grip aşısı bedelini öder. Hedef grubun büyüklüğü ve erişilen aşılama oranı hakkında bilgiye erişilememiştir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GRİP AŞILAMASI: Her yıl, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılarla aşılama yapılmaktadır. Hedef grubun büyüklüğü, COVID-19 aşılaması sürecinde 1.300.000 dolayında açıklanmıştır; ancak erişilen aşılama oranı hakkında bilgiye erişilememiştir.

BAKIM MERKEZLERİNDEKİLERE GRİP AŞILAMASI: Huzurevi, palyatif bakım merkezi gibi yaşlı bakımı verilen yerlerde barındırılan yaşlı sayısı ve aşılanma durumu hakkında bilgiye erişilememiştir.

ÇOCUKLARA GRİP AŞILAMASI: Kronik hastalık nedeniyle risk altındakiler dışında ülkemizde çocuklara yönelik grip aşılaması yoktur.”

TTB açıklamasında Sağlık Bakanlığı’na, yurttaşlara ve hekimlere de ayrı ayrı çağrı yapıldı:

“SAĞLIK BAKANLIĞI: Bağışıklama Danışma Kurulu’ndan Covid-19 pandemisi sürecinde grip aşılamasıyla ilgili tutum kararı açıklayınız. Grip aşılamasıyla ilgili güncel verileri, endikasyon gruplarına göre açıklayınız. Aşılamaya artan talep ve Covid-19’a karşı alınan önlemlerde gevşemenin arttıracağı riski gözetiniz. Geçen sene yaptığınız hataları tekrarlamayarak; eylül ayına kadar sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar gibi risk grupları için yeterli grip aşısı sağlayınız. Hastanelerde aşılama hizmeti sunmaya -grip aşılamasını da katarak- devam ediniz. Grip aşısı uygulanmasını destekleyecek kamuya yönelik eğitici, farkındalık geliştirici programlar hazırlayınız.

YURTTAŞLAR: Covid-19’dan korunma önlemlerini sürdürünüz. Bu önlemler sizi grip hastalığından da koruyacaktır. Covid-19’a karşı aşılanarak, grip dâhil, hastalıklara karşı direncinizin düşmesini engelleyiniz. Grip aşılaması başladığında, aile hekiminizden, sizi izleyen uzman hekimlerden grip hastalığına karşı aşılanma ihtiyacınız hakkında görüş alınız. Sağlığınızı korumak için aşılar en yüz güldürücü katkıyı sağlayan girişimlerden biridir. Sizin için uygun aşıları yaptırınız.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Mevsimlik grip aşılarınızı zamanında yaptırınız. Endikasyonu olan yakınlarınızı aşılatınız. Sağlık hizmeti verdiğiniz bireyleri grip aşılaması açısından değerlendiriniz ve uygun olanlara aşı yaptırınız. Grip morbidite ve mortalitesinin boyutunun, ülkemizdeki durumunun saptanmasına katkı bağlamında tanılama ve bildirim süreçlerini eksiksiz yerine getiriniz.”